Put your alternative Non Flash content here.

Impex Numidia Inc.

Numidia ( isem alaṭini n Tmazɣa) yelha-d tigelda taqburt n yimaziɣen I yella di Tefriqt ugafa . Tamaneɣt-is d Sirta ( tura isem-is Contantine, di tmurt n Lezzayer ) . Tamazɣa tefka-d aṭas n igelliden , garasen sin ttwessnen nezzeh : Massinissa I yesbedden tagelda n Tmazɣa (201 send J.C) akked mm-is n mm-is Yugurten /;

IMPEX NUMIDIA tefren deg yisufar I d-yekkan si Tfriqt Ugafa ( Lezzayer, Tunes, Merruk)
Akken mgarraden mucaɛen. Numidia di tidmi-s la tekkat akken ad awen-d-tessiwaḍ alamma d irebbi nnwen initen d lbenna d yill agrakal .

S yiniten d lbernna ur nesɛi arwas , ill agrakal yufa ifka-yas ccan IMPEX NUMIDIA ; Ama tettnadim seksu, Zzit Uzemmur, Zzit N argan, itemriwen, arekti, azemmur, ,lehrisa, dyul, taḥrirt n Merruk, aman n yijeǧǧigen , leḥlawat n uɣrum, awren, iẓman, lgazuz , isufar n yikjujen

Impex Numidia thegga iman is I waken ad awen-d awi ayen ara yessalin azal n wayen ara tesewwem.

Seksu

Itemriwen

Zzit Uzemmur

Azemmur